Importer Polska

AMBER PET FOOD Rafał Nowak

62-035 Błażejewo, Os. Przylesie 3

NIP 785-100-29-42

 

Nr. Rachunku :

Millennium Bank

PL 89 1160 2202 0000 0004 5106 1521

 

 

Tel. 505-005-511

Tel. 509-123-269

e-mail: r.nowak.kabri@wp.pl

 

Dane do przelewu:

 

AMBER PET FOOD Rafał Nowak

62-035 Błażejewo,

Os. Przylesie 3

 

Millennium Bank

PL 89 1160 2202 0000 0004 5106 1521

 

 

 

Ochrona Danych w firmie AMBER PET FOOD Rafał Nowak

 

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych:

Administratorem Państwa danych jest AMBER PET FOOD Rafał Nowak z siedzibą w Błażejewie na os. Przylesie 3

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w AMBER PET FOOD Rafał Nowak jest Rafał Nowak.

Można się z nim kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: r.nowak.kabri@wp.pl oraz pisemnie kierując dokumenty na adres firmy:

AMBER PET FOOD Rafał Nowak

os. Przylesie 3

62-035 Błażejewo

 

Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych

Zbieramy określone dane osobowe dotyczące: kontrahentów (fakturobiorców) / zleceniobiorców, marketingu. Najczęściej spotykane typy informacji, które są zbierane, obejmują: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, nazwy firm, adresy e-mail, inne dane kontaktowe, odpowiedzi ankietowe, blogi, zdjęcia, informacje o płatnościach, takie jak dane agent płatności, dane transakcyjne, informacje podatkowe, obsługa zapytań, treści, które są nam polecane, aby udostępniać je na naszych stronach (takich jak opisy produktów) i danych analityki internetowej. Poniżej prezentuje się klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii.

 

Metody zbierania danych

Dane osobowe są zbierane bezpośrednio, gdy są one nam przesyłane bądź podawane bezpośrednio, automatycznie podczas nawigacji po Stronach lub za pośrednictwem innych osób korzystających z usług powiązanych z naszymi usługami. Państwa dane osobowe są gromadzone, gdy są nam przekazywane, gdy dokonana zostanie rejestracja w systemie, zakupione zostaną usługi lub towary, dokonany zostanie zapis do newslettera, listy e-mailowej, przesłana zostanie opinia, wypełniona zostanie ankieta.

 

Pliki cookie i analityka internetowa

Podczas odwiedzania naszych Witryn odnotowujemy pewne informacje, które są zazwyczaj anonimowymi informacjami i nie ujawniają Państwa tożsamości. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie, niektóre z tych informacji mogą być powiązane z tym kontem. Mówimy o następujących rodzajach informacji:

 

– Państwa adres IP lub adres IP serwera proxy

– żądana nazwa domeny;

– nazwa dostawcy usług internetowych jest czasami przechwytywana w zależności od konfiguracji połączenia z Internetem;

– data i godzina wizyty na stronie internetowej;

– długość sesji;

– strony, do których mają Państwo dostęp;

– ile razy korzystają Państwo z naszej witryny w dowolnym miesiącu;

– adres URL pliku, który jest przeglądany i informacja z nim związana;

– strona internetowa, która odesłała Państwa do naszych Witryn;

– system operacyjny, z którego korzysta Państwa komputer.

 

Czasami będziemy wykorzystywać zewnętrzne firmy reklamowe do wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych odwiedzin naszych Witryn. Na przykład, jeśli odwiedzają Państwo nasze witryny, można później zobaczyć dodatek do naszych produktów i usług podczas odwiedzania innej witryny.

 

Klauzula informacyjna przy świadczeniu usług

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest AMBER PET FOOD Rafał Nowak z siedzibą w Błażejewie, os. Przylesie 3.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: r.nowak.kabri@wp.pl

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi gwarancyjnej lub reklamacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające współpracujące z Administratorem przy realizacji celu przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ...... lat. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji usługi gwarancyjnej lub reklamacyjnej. Przetwarzanie nagrań nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest AMBER PET FOOD Rafał Nowak

z siedzibą w Błażejewie na os. Przylesie 3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: r.nowak.kabri@wp.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.z pozn. zm.). Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenia w.w wniosku. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (fakturobiorców) / zleceniobiorców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest AMBER PET FOOD Rafał Nowak z siedzibą w Błażejewie, os. Przylesie 3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: r.nowak.kabri@wp.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) przytoczonego wcześniej rozporządzenia, w zakresie wynikającym z przepisów skarbowo- finansowych. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz  AMBER PET FOOD Rafał Nowak z siedzibą w Błażejewie, os. Przylesie 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub jej rozwiązaniem. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.